כולנו תושבי שביל החלב-Webb space telescope

איך אפשר לראות חלליות ומהי תחנת החלל?