חפירה ארכיאולוגית במערכת השמש – יום האסטרואיד ישראל 2021