Calendar of אירועים

ב ב

ג ג

ד ד

ה ה

ו ו

ש ש

א א

5 אירועים,

תערוכת “מבט לאינסוף”

-

מביטים למעלה בירכא

-

אקדמיה ברשת: הרצאת האסטרונאוט ריד ווייזמן

-

אקדמיה ברשת לחט”ב: עתיד האנושות בחלל

4 אירועים,

תערוכת “מבט לאינסוף”

-

דרכון לחלל מהמדעטק

-

מהמקום הנמוך בעולם ועד לכוכבים

-

וובינר פתיחה חגיגי של אולימפיאדת החלל 2024

4 אירועים,

-

כנס החלל הבינלאומי ה-19 ע”ש אילן רמון 2024

-

כנס חינוך לחלל ע”ש רונה רמון ה-12

-

טסים לתחנת החלל עם הטכנודע

8 אירועים,

תערוכת “מבט לאינסוף”

-

הנוף לחלל מנוף הגליל

-

מביטים למעלה במצפה כנרת

-

מדע בין כוכבים במכון דוידסון

0 אירועים,

0 אירועים,

1 אירוע,

-

מבטים למעלה מחוות הגמלים ועד לכוכבים

1 אירוע,

השתלמות צוותי חינוך-אולימפיאדת החלל

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

0 אירועים,

תפריט נגישות