אירוע הכרזה חגיגי על הניסויים הנבחרים במשימת רקיע- הישראלי השני בחלל