כדור הארץ בחלל – תנועות מחזוריות

מהו ליקוי חמה מלא ומהו ליקוי חמה חלקי?