הרצאה של ניר דוברובסקי בנושא של מסלולי לווינים

ההרצאה ניתנה במסגרת
הכנות לשלב השלישי של אולימפיאדת רמון

Satellite orbits types