תחרות ספרי ילדים

בניית מודל תחרות כתיבת סיפורים לגיל הרך, הכותבים הינם תלמידי חטיבה ותיכון.