שעת סיפור בין דורית

שעת סיפור חללית בין-דורית המיועדת לילדים.השעה מורכבת מקריאת הסיפור ותהיה מלווה בהרצאת העשרה המותאמת למאזינים הצעירים. בסיום הקראת הסיפור וההרצאה תבוצע פעילות יצירה משותפת כך שהמשתתפים יוכלו לצאת עם מזכרת משותפת מן האירוע.