קיט על יסודי

הכנת קיט לימודי הכולל 5 – 7 יחידות הוראה בנושא בחלל שישמשו את המורה ביסודי להעברת תכני חלל והנגשתם לתלמידים. הקיט יכלול מצגות, פוסטרים ובהם הצעות לניסויים ופעילויות