השדכנים

יצירת מודל הפצה לכנסי מורים, בו יכירו את קהילת הוריזון ויוזמותיה. השדכנים  היא יוזמה של קהילת הורייזן