הפנינג חלל- מודל הפצה

בניית מודל אירוע להפנינג חלל במסגרת שכונתית או בית ספרית.