האקטון- מודל הפצה

תחרות פיתוח מוצר (קונספטואלית) שתשמש למשימות חלל/ תחנות חלל / התישבות חלל עתידנית