גיל שלישי סבים וסבתות

יצירת מערך תוכן חלל לסבתות וסבים אשר יוכלו להגיע לבית הספר של נכדיהם ו”לדבר חלל”