תערוכת תוצרים-הגנרטור מבוגרים

מהלך התחרות:

איתי קרייזר, שהינו תלמיד כיתה י”א, הוגדר במבוגר לצורך התחרות. לאחר בחינת התוצרים נבחרו הזוכים הבאים לפי הסדר:

  • מקום ראשון

    רון גואטה

  • מקום שני

    עידן למברגר

  • מקום שלישי

    ביאן אבוקטיש, קורן אליה