במלחמת האו״ר (אוקראינה ורוסיה) בחושך-
החינוך לחלל ינצח